Declarația de Copyright

 

Conținutul audio-vizual și textele acestui site (inclusiv toate denumirile, caracterele, imaginile, mărcile și logo-urile) sunt protejate de drepturi de autor și alte drepturi deținute de Clinica de Pediatrie sau de partenerii acesteia.

Când accesați site-ul Clinica de Pediatrie, acceptați următoarele condiții:

  • Puteți viziona materiale numai în scop informativ.
  • Puteți salva o copie local sau puteți imprima numai pentru uz personal sau pentru a informa utilizatori potențiali despre conținutul acestor pagini. Nu aveți voie să percepeți vreo taxă pentru acest lucru.
  • Trebuie să includeți însemnele de copyright în toate copiile pe care le faceți.

 

Nu veți modifică informațiile găsite în site-ul nostru fără permisiunea noastră expresă.